top of page

Beboere på ViGør befinder sig i en voksen livsfase og forventes derfor, at have kendskab/færdigheder inden for samtlige botræningsopgaver, men til stadighed behov for støtte til at etablere, strukturere og følge op på processerne heri.

 ViGør tilbyder et fællesskab med ligesindede, hvor trivslen findes i mindre og nære relationelle sammenhænge. På baggrund heraf vil kulturen der kendes fra Jobkollegiets andre afdelinger: Fællesspisning, støttebeboere, støtte til at planlægge fælles udflugter/ture/rejser, hjælp til selvhjælp samt en respekt for hinandens styrker og forskelligheder, blive en fastforankret del af hverdagen i det nye tilbud.

 

Der udøves socialpædagogisk støtte i opretholdelse af færdigheder indenfor erhvervstræning, herunder passe mødetider og generelt arbejdsmoral.

 

På ViGør er der tilknyttet professionelt socialfagligt personale. Der vil blive tilknyttet en støttebeboer, som er et ressourcestærkt og socialt engageret ungt menneske, der bor i fællesskabet sammen med de øvrige beboere.

Vigør

bottom of page