top of page

Beboere på Værket befinder sig i en voksen livsfase og forventes derfor, at have kendskab/færdigheder inden for samtlige botræningsopgaver, men til stadighed behov for støtte til at etablere, strukturere og følge op på processerne heri.

 

Der udøves socialpædagogisk støtte i opretholdelse af job på det ordinære arbejdsmarked. Det må dog antages, at beboerne på Værket har været i forbindelse med job/beskæftigelse forinden indflytning, således de er etableret i et arbejdsliv og er bevidste om, hvad et sådan indebærer.

 

Værket tilbyder et mindre fællesskab med ligesindede, hvor trivslen findes i mindre og nære relationelle sammenhænge. På baggrund heraf vil kulturen der kendes fra de tre andre afdelinger: Fællesspisning, støttebeboere, støtte til at planlægge fælles udflugter/ture/rejser, hjælp til selvhjælp samt en respekt for hinandens styrker og forskelligheder, blive en fastforankret del af hverdagen i det nye tilbud.

 

På Jobkollegiet er der tilknyttet professionelt socialfagligt personale, men ingen nattevagt. Dog er der tilknyttet en støttebeboer, som er et ressourcestærkt og socialt engageret ungt menneske, der bor på kollegiet sammen med de unge, der har særlige behov.

Værket

bottom of page