top of page

Støttebeboer

På Jobkollegiet bor der én støttebeboer i hvert hus.

Støttebeboeren er et socialt engageret ungt menneske, som typisk er studerende på en videregående uddannelse eller i job. Støttebeboeren bor på Jobkollegiet og deltager i livet på stedet, men passer samtidig sit studie og/eller arbejde, sit fritids- og ungdomsliv osv.

Jobkollegiet forventer, at støttebeboeren indgår i hverdagen som en ressourcestærk medspiller, hvor den primære funktion er at være rollemodel og være socialt til stede sammen med beboerne. Støttebeboeren skal være sammen med de unge og udnytte de situationer der opstår, som springbræt for socialt samvær og aktivitet.   

Betingelserne for at være støttebeboer på Jobkollegiet er:

  • At man står op om morgenen, og er aktiv ved at passe sit studie/job.

  • At man er synlig i huset og deltager i sociale sammenhænge.

  • At man i løbet af fire uger har fire vagter. Herunder én weekendvagt.


 

Derudover forventes det at støttebeboeren:

  • Deltager i rengøring af fællesarealer og eget værelse.

  • Deltager i beboermøderne.

  • Skriver på tavlen i køkkenet hvis han/hun ikke er hjemme til aftensmad.

  • Informerer forstanderen hvis han/hun ikke sover hjemme en nat, samt skriver det på tavlen i køkkenet til orientering for de øvrige beboere.

  • Tilpasser sin vasketid i forhold til de øvrige beboeres faste vasketider.

 

Støttebeboere på Jobkollegiet vælges altid i samråd med de unge. Der vil på baggrund heraf altid være én beboer med til samtalerne, når en ny støttebeboer skal flytte ind. Der tildeles en kontaktperson fra personalet, som har den primær kontakt til støttebeboerne i alle tre huse.

 

Ligesom de øvrige beboere på Jobkollegiet har støttebeboeren sit eget værelse. Støttebeboeren betaler 1500 kr. for kost og logi pr. måned.

Udgifter til fælles planlagte aktiviteter, som støttebeboeren deltager i sammen med beboere og ansatte, dækkes af Jobkollegiet.

En støttebeboer bor på Jobkollegiet i maksimum ét år ad gangen. Herefter kan perioden evt. forlænges yderligere med op til et år, hvis såvel støttebeboer som forstander ønsker det.

Støttebeboeren har tavshedspligt i forhold til de unge på Jobkollegiet. En ny støttebeboer underskriver en tavshedserklæring ved indflytning.

Støttebeboeren kan ikke have lønnede vikarvagter på Jobkollegiet.

Minimum én gang har støttebeboeren en samtale med den ansvarlige fra personalegruppen og forstanderen for Jobkollegiet, med opfølgning på hvordan det går. Både støttebeboer og forstander kan i øvrigt anmode om en samtale, når der vurderes behov for det.

Hvis støttebeboeren har gæster til spisning, skal personalet orienteres inden kl. 16 samme dag. Det vurderes om der er plads til gæster den pågældende aften.  Det koster 25 kr. pr person pr. aftensmåltid og 10 kr. pr. person pr. morgenmåltid. Det er støttebeboerens ansvar at registrere sine gæster, da betalingen af måltiderne sker ved udflytningen til Jobkollegiets konto. 

bottom of page