top of page

Hvad er Jobkollegiet

Jobkollegiet er et kollegie beliggende i Brabrand med plads til 15 unge, fordelt i i tre store villaer.                     

På Jobkollegiet arbejdes der ud fra fire kerneopgaver: botræning, jobtræning, socialtræning og fritidstræning. Der lægges vægt på at træningen sker i et ungdomsfællesskab, hvorfor målgruppen er 18-29 år ved indskrivning. Ophold på Jobkollegiet er tidsbegrænset til 3-5 år.                                                                                                                                                                             Jobkollegiet arbejder på at dets beboere bliver en så integreret del af lokalsamfundet som muligt. Derfor arbejdes der fortrinsvis på at etablere job i nærområdet, ligesom der gøres brug af de omkringliggende muligheder for et aktivt fritidsliv.                                                                                       Jobkollegiet kendetegnes ved et højt ambitionsniveau, hvor der tænkes i udvikling og nye muligheder for beboerne. I dette perspektiv indgår også en høj prioritering af personalets faglige udvikling, hvorfor personalet løbende undergår relevant videreuddannelse. 

bottom of page