top of page

Målsætning

Målsætningen med et ophold på Jobkollegiet er at de unge bliver så selvhjulpne som muligt, både i bo- og beskæftigelses aspekter. De unge får støtte og træning med henblik på at opnå en så selvstændig voksentilværelse, som deres handikap giver mulighed for. Særligt fokuseres der på, at de unge inkluderes på arbejdsmarkedet gennem varige ansættelser på særlige vilkår i etablerede virksomheder. I målsætning for et ophold indgår desuden, at den unge får mulighed for at leve et sundt og meningsfuldt liv; hvorved den unge også guides i at leve et sundt liv, både i form af spisevaner, et aktivt fritidsliv samt et socialt netværk.   

De primære kerneområder er:

 1. Botræning: at den unge opnår indsigt i vigtigheden af og tager ejerskab for: 

 1. Personlig hygiejne.

 2. Struktur på hverdagen.

 3. Praktiske gøremål i hjemmet: så som madlavning, tøjvask, rengøring, havearbejde. 

 4. Styring af egen økonomi.

 5. Guide til at opnå sunde spisevaner.

 

 1. Sociale færdigheder: at den unge opnår indsigt i og tager ejerskab for:

 1. At tage hensyn til andre.

 2. At sætte sig i andres sted.

 3. Fællesskabet.

 4. Dialog om den unges sociale netværk. 

 5. Venskaber og kærlighed.

 6. Basale sociale normer.

 7. Lovgivningen.

 8. Demokrati og samfundsforhold.

 9. Konflikthåndtering.

 10. Personlig grænsesætning/at respektere andres personlige grænser.

 

 1. Job- og uddannelsestræning: at den unge:

 1. Dialog om arbejdskultur.

 2. Kan varetage et job med særlige vilkår på det ordinære arbejdsmarked.

 3. Afprøves på det ordinære arbejdsmarked. 

 4. Får indsigt i uddannelses- og jobmuligheder.

 5. Får afklaret sit forsørgelsesgrundlag.  

 

 1. Fritid: at den unge oplever og får indsigt i:

 1. Hvad et godt og aktivt fritidsliv kan være.

 2. Glæden ved et aktivt fritidsliv.

 3. Hvad sunde spisevaner gør ved kroppen.

 4. At vedligeholde og udbygge sit sociale netværk.

bottom of page