top of page

Jobkollegies baggrund

I 2007 mødtes en gruppe forældre, der alle havde unge med særlige behov på specialfritidshjemmet Regnbuen, Højbjerg. 

De mødtes for at snakke om, hvor deres unge skulle bo, når de snart skulle flytte hjemmefra. Gruppen havde inviteret to medarbejdere fra Regnbuen med, og sammen begyndte de at definere, hvad et godt ungdomsliv skal indeholde:

  • Tryghed og udfordringer i en passende blanding.

  • Fællesskab med plads til individualitet.

  • Adgang til at afprøve mange nye aktiviteter for at få øje på egen kunnen og talent.

  • Botræning i betydningen: hjælp til at lære så mange færdigheder som muligt, i forhold til at udfolde sit eget hverdagsliv.

  • Friluftsliv og fælles oplevelser.

 

Gruppen, som kaldte projektet ZA (i betydningen ”sæt af” eller ”skab afsæt”), skrev oplæg, besøgte ejendomme og tog kontakt til Afdelingen for Voksenhandicap i Aarhus Kommune. Idéerne blev alle vegne taget godt imod, men der skete ikke mere. 

På et tidspunkt blev gruppen anbefalet at tage kontakt til Lars Bundgaard, generalsekretær i Jysk børneforsorg/Fredehjem. Allerede under det første møde, blev gruppen inviteret til at besøge henholdsvis Randers Bo- og Erhvervstræning og Bo-Skole-Job i Silkeborg. Begge steder tog positivt imod gruppen, og delte ud af deres mange erfaringer med at skabe gode ungdomsliv for unge med særlige udfordringer. Først på det tidspunkt gik det op for gruppen, at muligheden for at erobre en plads på arbejdsmarkedet vil være meget væsentlig for deres unge. Indtil da havde fokus udelukkende været på bo- og fritidsliv. Dette blev afgørende for projektet, som fra dette tidspunkt stod på tre ben: 1) botræning, 2) indgang til det ordinære arbejdsmarked, men på særlige betingelser, og 3) med plads til et rigt og udfordrende fritidsliv som skal rumme oplevelser, fællesskab, ro og refleksion.

Det betød også at projektet ikke kunne være for alle, men for de unge for hvem dette fokus ville være relevant. Diskussioner om, hvorvidt tilbuddet skulle have nattedækning med medarbejdere eller inkludere støttebeboere i fællesskabet, og om vægtningen af jobdelen resulterede i, at initiativgruppen splittede sig op.  Den del af gruppen, som valgte at arbejde videre med et stærkt jobfokus, ansøgte hovedbestyrelsen i Jysk børneforsorg/Fredehjem om at blive del af foreningen, og søgte samtidig om en økonomisk garanti som startkapital. 

Sideløbende med denne proces fortalte Lars Bundgaard i foråret 2009, om en storvilla tilhørende Jysk børneforsorg/Fredehjem, på Skovbakkevej i Brabrand, som muligvis kunne anvendes til formålet. Stor var glæden i initiativgruppen, da villaen viste sig at være meget velegnet som bolig for den første gruppe unge, og da Jysk børneforsorg/Fredehjem kort derefter besluttede at tage gruppen ind i foreningen. 

Ønsket var at starte kollegiet op pr. august 2009, så de næste måneder bliver meget travle. Den første leder bliver ansat af Jysk børneforsorg/Fredehjem og forældregruppen, huset blev delvist renoveret og indrettet, der blev sponsoreret en bil, og ansat medarbejdere og tilknyttet en støttebeboer. Det lykkes alt sammen, og i august 2009 flyttede de første fem beboere og den første støttebeboer ind. 

Alle startede med stor entusiasme, men også helt uden erfaringer og struktur. Det første år viste sig at blive svært; en af beboerne måtte flytte videre, og der måtte findes en ny leder i sommeren 2010. Konstruktionen med en forældrebestyrelse var fra start tænkt som en midlertidig løsning, da alle godt vidste at det ikke var hensigtsmæssigt. Det lykkedes da også at danne en helt ny bestyrelse med eksterne kompetencer og vedvarende engagement.  

Fra starten blev der gjort mange erfaringer med alle tre ”ben”: botræningen fik struktur og fremgang, jobafprøvningen udviklede gode relationer til flere og flere arbejdspladser, og fritidslivet blev styrket både med rejser og traditioner i huset, og med nye samarbejder uden for huset: Café Cool, samarbejde med Ungdommens Røde Kors m.m.

At Jobkollegiet har udviklet sig fra en meget spæd og spinkel start til i dag at være et ungt, stærkt og sundt tilbud, er intet mindre end eventyrligt. Der har været brug for virkelig mange gode kræfter undervejs, for fantasifulde løsninger, for økonomisk understøttelse fra Jysk børneforsorg/Fredehjem, for humor, tillid og masser af samarbejde. Udover alle de andre værdier, der her er nævnt, kommer alle unge, der bruger Jobkollegiet også videre i livet med en værdifuld træning i at praktisere demokrati.  

Jobkollegiet var i sin indledende fase en satellit under den selvejende institution Randers Bo- og Erhvervstræning, som videre er tilknyttet Jysk børneforsorg/Fredehjem. Med virkning fra den 1. januar 2012 blev Jobkollegiet godkendt som en selvstændig selvejende institution, fortsat tilknyttet foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem.                                   

Denne drejebog er udtryk for en del af det arbejde, der er pågået i forbindelse med forandringen af Jobkollegiets status fra projekt til blivende tilbud, og selvstændig juridisk enhed.  

Jobkollegiet er en selvejende institution efter Servicelovens § 107. Det betyder, at Jobkollegiet skal tilbyde bolig, samt intensiv bo-, erhvervs- og fritidstræning til unge med særlige behov, herunder unge med psykisk udviklingshæmning. Hensigten er at støtte de unge til at få en så selvstændig voksentilværelse som muligt. Jobkollegiet er et midlertidigt tilbud, hvor en beboers ophold tilstræbes ikke at vare længere end 3-5 år. Længden af opholdet varierer dog fra beboer til beboer. Jobkollegiet har selvstændig visitationsret.  

Drejebogen skal i samarbejde mellem medarbejdere og forstander opdateres én gang årligt.

bottom of page